Dé oplossing voor leegstand in uw regio voor kantoren, bedrijfsruimte en winkels

De kantorenloods en bedrijvenloods werken aan het terugdringen van de leegstand op bedrijventerreinen, bedrijvenparken en kantoor locaties in heel Nederland. Deze site is het platform voor ideeën, oplossingen en voorbeelden hoe projecten succesvol getransformeerd zijn en kunnen worden. Het gaat hierbij om kantoorgebouwen, hotels, bedrijfsgebouwen, fabriekscomplexen maar ook voormalige winkels.

Wilt u meedenken en/ of heeft u creatieve ideeën en/ of voorbeelden over een nieuwe woonomgeving, nieuw hotel, een oud voor nieuw regeling of iets anders neem dan nu contact met ons op.

Een aantal partijen werkt thans concreet samen aan een kantorenloods voor de regio Haarlemmermeer en Schiphol. Als voorbeeld wordt uitgegaan van het succesvolle project uit 2008 van "De Beuk Erin" op het kantorenpark de Beukenhorsten in Hoofddorp. Meer informatie
De leegstandscoördinator krijgt de opdracht transformatie van leegstaande kantoor-, bedrijfs- en winkelpanden en leegstaande terreinen naar andere bestemmingen, zoals woningen, hotels en ruimten voor creatieve, startende bedrijven te versnellen. De nieuwe realiteit zorgt er voor dat de gemeente, waaronder de leegstandscoördinator, snel moet meedenken en reageren. De leegstandscoördinator moet volledig op de hoogte zijn van de actuele vastgoedmarkt om passend te kunnen reageren en handelen. Ook moet de leegstandscoördinator ruimte geven aan initiatieven uit de stad. De ruimte die beschikbaar is, moet hij inzichtelijk maken.
De provincie Utrecht pakt als eerste provincie in Nederland de leegstand van kantoren actief aan door herbestemming en transformatie van kantoorlocaties te versnellen en nieuwe plannen voor kantoren voor de helft te schrappen. Daarnaast start de provincie een lobby richting het rijk om de termijn voor afboeken van verlies van kantoorpanden voor gemeenten te verlengen. Meer informatie
Een speciaal Actieteam Kantoren bij de gemeente Amstelveen gaat actief bemiddelen tussen verschillende partijen en wordt het aanspreekpunt voor initiatiefnemers, makelaars en eigenaren. Meer informatie
Den Haag zoekt ontwikkelaars, beleggers, aannemers, corporaties en/of eindgebruikers die interesse hebben in de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen. De gemeente wil deze partijen graag helpen, stimuleren, enthousiasmeren en faciliteren. Meer informatie
Kantorenloods Amsterdam stimuleert en faciliteert vastgoedeigenaren bij het omzetten van hun leegstaande kantoorpanden en ‘loodst’ partijen die kantoorgebouwen transformeren door de gemeentelijke organisatie, procedures en regelgeving. Meer informatie
De Leidse aanpak richt zich op actief accountmanagement. Er wordt een kantorenloods aangesteld die actief met de markt in gesprek gaat om zo tot passende oplossingen te komen. Daar waar nodig is worden bestemmingsplannen aangepast om zo transformatie of tijdelijk gebruik mogelijk te maken. Meer informatie

Kantorenloods Woerden

De kantorenloods vormt het centrale aanspreekpunt binnen Middelland. Hij is verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van ruimtevragers en ­aanbieders. Concreet betekent dit onder andere het organiseren, leiden en bijwonen van gesprekken en bijeenkomsten om financiers, beleggers, ontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars, te bewegen tot het doen van investeringen in Middelland. Samen met het inzetten en actueel houden van de communicatiemiddelen leidt dit ertoe dat potentiële gebruikers worden aangetrokken die actief in de ruimtebehoefte wordt voorzien.
Eigen Kantorenloods of Bedrijvenloods in uw stad? Meld u aan!