Het aanpakken van de groeiende winkelleegstand is in veel gebieden in Nederland een serieus maatschappelijk en politiek agendapunt. Er wordt in den lande geƫxperimenteerd met allerlei methoden om de leegstand terug te dringen of te voorkomen. Behalve het zoeken naar de juiste instrumenten, partijen en personen, is een belangrijk aandachtspunt op welk schaalniveau winkelleegstand het beste bestreden kan worden. Want hoeveel zin heeft het om lokaal vol in te zetten op centrummanagement als het regionaal of provinciaal ontbreekt aan afstemming van beleid?

Lokale aanpakken
Tijdens een recente excursie over het aanpakken van winkelleegstand in Rotterdam, bleken er in de Rotterdamse praktijk al veel verschillende instrumenten te worden ingezet om de leegstand te bestrijden: fysieke upgrading van puien en openbare ruimte, huurkortingen en ingroeihuren, winkelstraatmanagement en opzet van vastgoedfondsen om stedelijke herverkaveling te bewerkstelligen. In de straten waar de leegstandsbestrijding het beste van de grond komt, is sprake van serieuze acties van zowel eigenaren, winkeliers als overheid.

Lees hier verder: platform31.nl

Gelabeld met → 
Deel →