Het bezoeken van drie verschillende lokale aanpakken van winkelleegstand tijdens een excursie in Rotterdam gaf inzicht in een Rotterdamse succesformule. Een gemeente die het voortouw neemt in het bij elkaar brengen van partijen en (inhuur van) expertise en ondernemers triggert tot inzet op de uitstraling van hun pand en betrokkenheid bij het winkelgebied. Inzet van publieke middelen en capaciteit lokt op die manier private betrokkenheid en investeringen uit, bijvoorbeeld in de renovatie van winkelpanden. Resultaat: een aantrekkelijker winkelgebied als geheel. Op beleidsniveau hebben gemeenten en provincies een taak in het beperken van nieuwbouwplannen van winkelcentra. De taak van ondernemers en pandeigenaren ligt vooral in het lokaal meedenken en meewerken aan oplossingen om winkelleegstand tegen te gaan.

Lees meer op platform31.nl

Gelabeld met → 
Deel →