De meerwaarde van cultureel erfgoed voor ruimtelijke ontwikkeling wordt tegenwoordig breed onderkend. Cultuurhistorici benadrukken het belang van het doorgeven van het verleden aan toekomstige generaties; milieuactivisten zien hergebruik als een belangrijke factor voor duurzame stedelijke ontwikkeling; sociale wetenschappers benadrukken de relevantie van erfgoed voor locatie identiteit en het historisch bewustzijn van gemeenschappen. Zelfs economen zijn het eens dat cultureel erfgoed financiële meerwaarde heeft. Cultureel erfgoed biedt mogelijkheden voor toerisme en culturele activiteiten, verhoogt vastgoedwaarde in de omgeving en draagt bij aan de tevredenheid van burgers over hun leefomgeving. Ondanks de algehele consensus dat hergebruik van cultureel erfgoed in ruimtelijke ontwikkeling aantoonbaar voordelen heeft voor vele stakeholders komen dergelijke transformatieprojecten in de praktijk maar moeizaam tot stand. Processen verlopen traag en worden veelvuldig gekenmerkt door impasses en conflict. Sommige partijen profiteren van de aanwezigheid van erfgoed zonder bij te dragen aan de kosten die gemoeid zijn met de herontwikkeling en instandhouding. Dit zorgt ervoor dat in veel projecten de haalbaarheid onder druk staat en kansen onbenut blijven.

Lees verder bij de bron Gebiedsontwikkeling.

Gelabeld met → 
Deel →