Maak maar een plan en doe een bod op een pand dat het Rijk niet meer nodig heeft, nog voordat het officieel te koop staat. Als het bod reëel is en niemand biedt hoger, kan de lege kazerne, gevangenis of kantoortoren van jou zijn.

Zo’n ‘marktinitiatief’ is één van de nieuwe instrumenten die het Rijksvastgoedbedrijf wil gaan gebruiken om initiatieven vanuit de markt meer ruimte te geven. In een interview met Cobouw en het tijdschrift Vastgoedmarkt licht directeur-generaal Jaap Uijlenbroek de nieuwe afstootstrategie toe.

Lees verder bij de bron rijksoverheid.nl

Kunstenaars en andere culturele ondernemers voegen waarde toe aan een stad. Maar er is nog een andere belangrijke reden om meer werkplekken voor kunstenaars mogelijk te maken. Het gaat namelijk de leegstand in een stad tegen. Een groeiend probleem in veel steden. Door samen te werken met de gemeente kunnen we meer van deze broedplaatsen mogelijk maken.

Voor veel culturele ondernemers blijkt het lastig om een goed idee te vertalen naar een haalbaar businessplan. Daardoor zijn zij al bij voorbaat zelden een interessante partij voor vastgoedeigenaren of -ontwikkelaars en weten zij ook woningbouwverenigingen en beleidsmakers niet te overtuigen van hun ideeën of ondernemerschap. Gezien de leegstand zou je denken dat er bij hen toch in ieder geval interesse is in vernieuwende en ongewone ideeën van vastgoedexploitatie en samenwerking met culturele ondernemers. Want hoe lossen zij anders dit landelijke grootschalige probleem op?

Lees verder bij de bron Vastgoedjournaal

Het platform aan institutionele vastgoedbeleggers IVBN juicht het zeer toe als de komende vijf jaar bij ombouw van leegstaande kantoren of winkels naar huurwoningen geen puntenstelsel en geen verhuurderheffing zal gaan gelden. Volgens Frank van Blokland zal dat de realisatie van kleinere huurwoningen, waar een groeiende vraag naar is, sterk bevorderen.

In een door het EIB uitgevoerde studie worden de effecten op de bouw van dit soort ‘semi-‘geliberaliseerde huurwoningen in om te bouwen leegstaande kantoren en winkels vooralsnog beperkt ingeschat. Zo zouden er eigenlijk alleen in Amsterdam en Utrecht extra studentenwoningen bij komen. Volgens IVBN zal het effect echter aanzienlijk groter kunnen zijn. In allerlei grotere steden bestaat immers behoefte aan kleinere, zelfstandige huurwoningen. Dergelijke kleine huurwoningen vallen echter onder het puntenstelsel; zijn dan verplicht gereguleerd en moeten onder de 711 euro worden verhuurd. Dan moet er ook twee maanden huur aan de overheid worden afgedragen als verhuurderheffing. Zonder het puntenstelsel komen er echter mogelijkheden om kleinere, maar luxe, huurwoningen te realiseren in het vrije marktsegment, net boven de 711 euro. Daar geldt overigens al geen heffing voor.

Lees verder bij de bron Vastgoedactueel

Startende ondernemers zijn vaker dan toe nu toe bekend was, geïnteresseerd zich te vestigen in krimpgebieden. Daarom moeten lokale overheden zulke bedrijven faciliteren. Leegstand van vastgoed kan zo worden voorkomen en banengroei wordt er door gestimuleerd.
Dat staat in het proefschrift ‘Understanding entrepeneurship in the local context’ waarop Heike Delfmann is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de promovenda spelen de beginnende ondernemers een actieve rol binnen het gebied waarin ze zich vestigen. “Die bijdrage va­rieert van het in gebruik nemen en onderhouden van anders leegstaande panden tot het creëren van banen of het aantrekken van toeristen”, aldus Delfmann. Omdat de groeiende leegstand van vastgoed een van de grootste problemen is in krimpgebieden zouden lokale overheden de beginnende ondernemers zodanig dienen te faciliteren dat ze zich blijvend in de regio vestigen. Van groot belang daarbij is om niet uitsluitend de problemen van krimp onder ogen te zien, maar ook te kijken naar de mogelijkheden die een kleiner wordende bevolking met zich meebrengt. Delfmann stelt dat krimp doorgaans langzaam plaatsvindt waardoor er voldoende tijd is om kansen en obstakels in kaart te brengen.

Lees verder bij de bron Cobouw

Onlangs was ik in Lissabon. Wat een fijne stad is dat. Bruisend, vol cultuur, en ruige verlaten stranden vlakbij… Waarom voelt een stad soms zo goed? Wat maakt Lissabon zo aantrekkelijk?

Platform31 analyseerde 15 gerenommeerde internationale onderzoeken naar topsteden en vertaalde de resultaten naar de Nederlandse praktijk. Wat moeten Nederlandse steden doen of laten om het goed te (blijven) doen?

Kopenhagen, Melbourne, Sydney, Stockholm, Tokio en Londen staan in veel onderzoeken in de top tien. Het blijkt dat voor internationale aantrekkingskracht een stad goed openbaar vervoer en een goede infrastructuur nodig heeft, met veel fiets- en wandelpaden en een goede verbinding met de omgeving. Die omgeving moet bereikbaar en aantrekkelijk zijn, groen en bergachtig zijn of juist aan zee liggen. De lucht is er schoon. De zorg en het onderwijs moeten er goed geregeld zijn. De ideale stad is multicultureel, heeft goede culturele- en horecavoorzieningen, en de mensen zijn er vriendelijk en open, zodat je je er snel geaccepteerd en thuis voelt.

Lees verder bij de bron Platform 31

Het ombouwen van kantoren, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen naar woningen via een speciale regeling levert de bouwsector voor miljoenen euro’s aan extra werk op. Dat blijkt uit berekeningen die het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag heeft gepresenteerd.

Door ombouwwoningen vrij te stellen van het woningwaardestelsel en een verhuurderheffing zouden investeerders eerder tot ombouw overgegaan. Dit komt doordat opbrengsten uit verhuur toenemen, terwijl de kosten dalen.
In het meest gunstige geval zullen door de regeling op jaarbasis 1800 woningen worden gerealiseerd, wat de bouwsector de komende jaren voor 140 miljoen euro per jaar aan extra werk oplevert. Daarbij zou de werkgelegenheid met circa zevenhonderd voltijdbanen toenemen, zo berekende het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Lees verder bij de bron Belegger.nl

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van leegstand werd in het najaar van 2014 een grootschalig onderzoek uitgevoerd bij eigenaars van leegstaande panden. Via telefonisch marktonderzoek werd gepeild naar de redenen van leegstand en naar mogelijke verklaringen waarom hun pand niet opnieuw in gebruik wordt genomen.
Agentschap Ondernemen stelde een steekproef samen van 2.765 leegstaande panden uit een veertigtal gemeenten, waarbij rekening werd gehouden met de leegstandspercentages en het absolute aantal leegstaande panden in het centrale winkelgebied.

Op basis van de analyse werden beleidsaanbevelingen geformuleerd om leegstand terug te dringen. Teneinde te komen tot goede beleidsaanbevelingen heeft wes research & strategy een workhsop georganiseerd met volgende deelnemers: Klaas Claeyssens (Landmeter Expert), Cederic Lietaer (researcher HoGent Vastgoed), Jan Boots (CityD, expertise centrummanagement), Tanja Termote (wes research & strategy), Lieselot Denorme (wes research & strategy) en Pascal Steeland (wes research & strategy).

De ideeën inzake beleidsaanbevelingen werden vervolgens afgetoetst, verfijnd en aangevuld bij de stakeholders van het Kennisnetwerk Detailhandel tijdens een workshop.

Lees verder bij de bron detailhandelvlaanderen.be

De koepelgevangenis, in Breda beter bekend als ‘de koepel’, staat leeg. Wie een goed voorstel voor het gebouwencomplex heeft, kan deze gevangenis met zijn bijgebouwen overnemen van het rijk. Maar wat zijn de mogelijkheden van dit monumentale complex? En hoe zit het met het publieke belang?

Om over deze vragen na te denken werkte de eigenaar mee aan het initiatief van Architectuur Lokaal genaamd ‘Olifantenkooi / Fil Kafesi’. Dit is een kennisuitwisseling tussen jonge Nederlanse en Turkse ontwerpers en ontwikkelaars. In 5 teams bogen zij zich over de mogelijke toekomst van dit complex en dit leidde tot verfrissende ideeën.

Van het onder water zetten van de koepel tot een educatiecentrum op het gebied van duurzaamheid. En van een markthal tot een wereld op zich waar geld verboden is. Maar wat alle teams gemeen hebben is de moeite met het feit dat het Rijksvastgoedbedrijf het gebouw met zijn enorme koepel simpelweg verkoopt en daarmee een private bestemming zou krijgen. Kun je zo’n groot en belangrijk gebied wel aan de hoogste bieder verkopen?

Lees verder bij de bron stedenintransitie.nl

De waarde van bouwvergunningen voor nieuwe winkels is afgelopen jaar flink gestegen, terwijl er juist steeds meer bestaande winkelpanden leeg staan. Dat blijkt uit een rapport dat ABN Amro vandaag publiceert.

Volgens ABN Amro steeg de waarde van vergunningen die in 2014 zijn uitgegeven voor het bouwen van nieuwe winkels met 76 procent. De waarde van zo’n vergunning wordt bepaald door de prijs van het pand als het uiteindelijk is opgeleverd.

Ondertussen zijn er steeds meer bestaande winkels die leeg staan door de opkomst van online winkels. Afgelopen jaar werd 8,7 procent van het winkeloppervlak niet gebruikt. Het jaar ervoor was dat nog 7,8 procent.

Madeline Buijs, econoom bouw en onroerend goed van ABN Amro, denkt dat dit onder meer komt doordat het vaak gemeentes zijn die winkelcentra laten bouwen. “Zij houden vaak lang vast aan plannen die al gemaakt zijn. Ze willen nog steeds nieuwe panden, ondanks dat er misschien in een andere plaats dichtbij veel leegstand is. Er is weinig coördinatie.”

Lees verder bij de bron nos.nl

Bij herontwikkeling van gebouwen op bestaande bedrijventerreinen wordt behalve naar het gebouw vooral gekeken naar de locatie.
‘Als de locatie goed is maar de opstal sterk is verouderd is ons devies meestal ‘slopen’, zegt programmamanager John Holtrust-Westerbeek van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. Holtrust-Westerbeek werkt onder meer aan de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen en spreekt tijdens de Masterclass Aanpak van Leegstand die het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD) organiseert op woensdag 20 mei op Nyenrode Business Universiteit. Tijdens deze masterclass worden methoden besproken om leegstand actief te bestrijden.

De herontwikkeling van bestaande terreinen wordt volgens Holtrust-Westerbeek mogelijk gemaakt door verschillende tendensen: krapte op de markt en duurzaamheid. ‘De OMU heeft als maatschappelijke opdracht om herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen mogelijk te maken. Dit voorkomt de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen en dat bestaande bedrijventerreinen in een neerwaartse spiraal terechtkomen door leegstand. Wij opereren als een marktgerichte partij, maar zijn ook gelieerd aan de Provincie Utrecht, dus tegelijkertijd hebben wij ook een maatschappelijke functie’, legt hij uit.

Holtrust-Westerbeek bestrijdt het wat negatieve imago dat vaak kleeft aan slopen. ‘Voor sommige gebouwen is gewoonweg geen markt meer. Kantoren die eind jaren tachtig of begin jaren negentig zijn gebouwd, staan vaak op plekken waar mensen nu niet meer willen zitten met een kantoor waardoor structurele leegstand dreigt. Voor bijvoorbeeld een distributiecentrum kan de locatie zeer geschikt zijn. Herontwikkeling in de vorm van sloop gevolgd door nieuwbouw is dan de beste oplossing; het zorgt bovendien voor veel werkgelegenheid.’

Lees verder bij de bron Vastgoedmarkt

De stad Groningen krijgt er een immense starterslocatie bij. Aan de zuidkant van het station wordt het oude pand van PostNL omgebouwd tot een bedrijfsverzamelgebouw.

De belangstelling voor de plek is overweldigend. De initiatiefnemers Nick Stevens (expert op het gebied van starters) en Ralph Steenbergen (vastgoed-expert NESK en betrokken bij starters) hielden al een bijeenkomst voor geïnteresseerde partijen. Daar meldden zich bij elkaar opgeteld al 150 tot 200 starters. Het gaat daarbij ondermeer om collectieven zoals Indietopia (circa 50 man, 21 bedrijven) en De Maakplek (ongeveer 40 man) plus Spindle (30-40 man), een dochter van Voys (zakelijke internettelefonie).

De werknaam voor de startersfabriek is Platform Zuid. Het onderkomen is overigens tijdelijk beschikbaar, afhankelijk van de ontwikkeling van het stationsgebied. De initiatiefnemers rekenen erop minimaal tussen de drie en vijf jaar terecht te kunnen, maar wellicht ook vijftien jaar.

Groningens wethouder Van Keulen denkt dat de starters er tot zeker 2018 terecht kunnen.

Lees verder bij de bron dvhn.nl

Kantoren op de bovenste verdiepingen van wolkenkrabbers in Hongkong zijn de duurste ter wereld om te huren. Ze zijn 66 procent duurder dan die in New York. Dat blijkt uit onderzoek van Knight Frank LLP, internationaal vastgoedadviesbureau.

De hooggelegen kantoorruimtes kosten in Hongkong 251 dollar per vierkante voet (0,3 meter bij 0,3 meter), nadat de huurprijzen de tweede helft van 2014 met 11,3 procent waren gestegen.

“Het is een erg succesvolle, snelgroeiende stad, waarbij alles gebeurt in een, geografisch gezien, beperkt gebied. Je raakt de grenzen, en dan kunnen prijzen alleen maar worden opgedreven”, aldus James Roberts, een van de onderzoekers.

Bron architectenweb.nl

Vrijdagmiddag 17 april heeft wethouder Paulus Jansen samen met twee studenten het startschot gegeven voor de verbouwing van het voormalige gemeentekantoor aan de Ravellaan 96 in Utrecht. De gemeente Utrecht is met de herbestemming van de Ravellaan de eerste gemeente in Nederland die eigen vastgoed inzet om de kamernood aan te pakken.

Als ‘eerste steen’ is een aantal energiebesparende maatregelen geïnstalleerd. “Het wordt een mooi project. Ik kom graag nog een keer terug wanneer het klaar is”, aldus wethouder Wonen Paulus Jansen van de gemeente Utrecht. Voor een periode van tien jaar zal jongerenhuisvester Socius 180 jongeren en studenten in de kantoortoren huisvesten, omgedoopt tot ‘De Ravel’.

Lees verder bij de bron Utrecht.nl

Het voormalige hoofdkantoor van KPMG Nederland (project TenThirty) op kantorenpark de Bovenlanden in Amstelveen wordt momenteel hoogwaardig gerenoveerd, verduurzaamd en ingericht als nieuw hoofdkantoor voor Atos Benelux & The Nordics, die een langjarige huurovereenkomst hebben gesloten met de gebouweigenaar Commerz Real Investmentgesellschaft (CRI). Het project wordt gekenmerkt door een grote binnenplaats die Octatube zal voorzien van een glazen dakconstructie.

Het ontwerp voor het atriumdak is van OeverZaaijer architectuur en stedebouw en is technisch uitgewerkt door Octatube en Van Rossum. Het atriumdak bestaat uit een hoofddraagconstructie van raatliggers met een overspanning van 26 meter die worden gedragen door drie boomvormige kolommen. De kolommen zijn opgebouwd uit samengestelde en verlopende kokerprofielen die met onzichtbare boutverbindingen aan elkaar en aan de raatliggers zijn gekoppeld. De secundaire constructie bestaat uit gordingen waarop meer dan 400 dubbelglas panelen zullen worden bevestigd met een totale oppervlakte van 1100 vierkante meter.

Lees verder bij de bron Octatube

Het perspectief van de circulaire stad biedt interessante aanknopingspunten en een nieuw ontwikkelperspectief voor de Nederlandse stad.

Voor het behoud van de goede economische en sociale positie van onze steden is een nieuwe, duurzame strategie nodig waarin de stad de oplossing is in plaats van het probleem. Het perspectief van de circulaire stad biedt kansen om steden niet alleen duurzamer, maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger te maken en geeft een richting voor de zoektocht naar een nieuwe economie voor de stad én daarmee voor Nederland. Samen met de Innovatiekring De Circulaire Stad, bestaande uit ambtenaren, wetenschappers en praktijkmensen die professioneel bezig zijn met een duurzame toekomst voor de stad, heeft RUIMTEVOLK in kader van de Agenda Stad een pamflet opgesteld met daarin voorbeelden en tien agendapunten om voor te sorteren op het perspectief van de circulaire stad.

Lees verder bij de bron RUIMTEVOLK

Er komt in Nieuwegein geen grootschalige stadslandbouw in en op bestaande kantoorgebouwen om leegstand terug te dringen. Dat heeft de gemeente besloten na onderzoek hiernaar door Wageningen Universiteit. De kosten zijn te hoog.

In Nieuwegein staat een kwart van de kantoorruimte leeg, meer dan het landelijke gemiddelde. Maar de kosten in de huidige markt van energie, gebouwen en installaties wegen gewoonweg niet op tegen de opbrengsten van de gewassen.

Wageningen Universiteit deed er in opdracht van de provincie Utrecht uitgebreid onderzoek naar en de uitkomsten liegen er niet om. ,,Teelt in de huidige markt en stand van techniek levert geen substantiële bijdrage aan het terugdringen van de kantorenleegstand,” aldus de onderzoekers in Wageningen.

Lees verder bij de bron AD.nl

Geen printers, bureaustoelen en systeemplafonds meer, maar een leuk behangetje, een hoekbank en een televisie. Wonen in een oud kantoorpand wordt steeds normaler, blijkt uit een inventarisatie van NOS op 3.

En dat is goed nieuws voor de mensen die al lang zitten te wachten op een woning in een van de grote steden.

De afgelopen jaren zijn veel kantoorpanden leeg komen te staan, op dit moment is dat 17,5 procent van alle bedrijfsruimte. De belangrijkste oorzaak is het flexwerken, waardoor vaste werkplekken minder nodig zijn. Ook door faillissementen, als gevolg van de economische crisis, staat er meer leeg.

Die verlaten bedrijfsruimtes zijn veel gemeenten een doorn in het oog, want niemand wil verpauperde panden. Investeerders stonden lange tijd niet te springen om ze te verbouwen; strenge bouwregels maakten dat financieel niet bepaald aantrekkelijk. Dat veranderde in 2012 toen deze regels werden versoepeld.

Lees verder bij de bron NOS

De kantorenmarkt staat onder druk door 3 parallele drivers:

  • effectiever ruimtegebruik
  • toenemende productiviteit / virtuele werkomgeving
  • vergrijzende beroepsbevolking

Naast de economische conjunctuur zorgen deze 3 trends ervoor dat de huidige leegstand sterk gaat toenemen.

De benodigde ruimte per werknemer/FTE daalt al decennia lang. Door digitalisering (dropbox i.p.v. archiefruimte), micro-computing (tablet of laptop i.p.v. mainframe) en veranderende werkprocessen (teamwork in een ruimte i.p.v. iedereen een eigen kantoor) blijft deze vraag naar ruimte krimpen.

Daarnaast worden kantoren in toenemende mate gerealiseerd met flexplekken, waardoor nog minder ruimte nodig is per werknemer.

Tot slot zorgt de vergrijzing samen met de stabilisatie van de bevolkingsgroei voor een gelijkblijvende beroepsbevolking.

Lees verder bij de bron OfficeRank

Voor 5,75 miljoen euro heeft scholengemeenschap De Rooi Pannen de Seelig-kazerne Noord in Breda gekocht van het Rijkvastgoedbedrijf. Vandaag werden de handtekeningen gezet, ook al zit Defensie nog tot oktober 2016 in de panden. Na een verbouwing brengt De Rooi Pannen er in 2018 de mbo-opleidingen horeca en toerisme/recreatie in onder. Onderdeel daarvan is een onderwijshotel, waar gasten kunnen vergaderen, eten en slapen.

Op het complex van bijna 3 hectare staan vijf grote gebouwen met in totaal ruim 5.100 vierkante meter vloeroppervlakte. De opleiding toerisme/recreatie gaat er onder andere sportieve en toeristische evenementen organiseren, ook gericht op de inwoners van Breda. Defensie blijft in Breda: de Nederlandse Defensie Academie verhuist van de Seelig-kazerne naar de Trip van Zoudtlandt-kazerne.

Lees verder bij de bron nrp.nl.

Certitudo Capital, projectontwikkelaar en vastgoedbelegger, heeft van Merin haar tweede pand aan de Kooikersweg in Den Bosch aangekocht. Er komen huurwoningen in het pand dat de Belastingsdienst achterlaat na verhuizing van haar personeel naar andere locaties in Eindhoven en Breda.

Het is inmiddels de derde locatie met kantoorpanden die Certitudo Capital laat ombouwen naar woningen. Eerder werd Kooikersweg 1 al omgebouwd tot woningen. Nu is een ombouw bezig van het voormalige kantoorpand van Royal Haskoning aan de Boschveldweg.

Lees verder bij de bron Brabants Dagblad.

Dankzij een recentelijke verandering in de Crisis en Herstelwet is tijdelijke bouw voor huisvestingsproblemen zeer aantrekkelijk geworden. Als een gebruikt tijdelijk gebouw niet meer nodig is, dan wordt deze vaak gesloopt. Dat is zonde, want in veel gevallen kunnen deze gebouwen opnieuw worden gebruikt.

Nederland worden tijdelijke gebouwen gebruikt om mensen en bedrijven voor een korte tijd te huisvesten. Dit is vaak het geval bij een verbouwing van een school of tijdelijke uitbreiding van een kantoor.

Volgens de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht mocht een tijdelijk gebouw maximaal 5 jaar worden geplaatst op basis van een tijdelijke vergunning. Door een recente aanpassing in de Crisis en Herstelwet is deze periode verruimd naar 15 jaar. Hierdoor zal de vraag naar tijdelijke gebouwen sterk stijgen. Dit is vooral interessant voor aanleunwoningen, studentenhuisvesting, huisvesting voor seizoenarbeiders, maar ook voor herontwikkeling van leegstaand vastgoed.

Lees verder bij de bron nrp.nl.

In Nederland is een stille oorlog gaande tussen vastgoedondernemers en de veelal hoogbejaarde bewoners van serviceflats en hun erfgenamen. Inzet: het bezit en de toekomst van de wooncomplexen.

Projectontwikkelaars proberen de verouderde flats goedkoop in handen te krijgen, om ze te verbouwen of te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dat biedt winstkansen, want veel serviceflats staan op toplocaties, zegt Netty van Triest, onderzoeker van kennisinstituut Platform 31.

Eigenaren worden onder druk gezet hun appartement ver onder de marktprijs te verkopen. Investeerders proberen zo een meerderheid in de verenigingen van eigenaren te verwerven, zodat ze hun plannen kunnen opleggen aan de resterende eigenaren.

Lees verder bij de bron nos.nl.