De leegstand van kantoren in Rotterdam is het afgelopen jaar flink toegenomen. Een oppervlakte van bijna 500.000 m2 staat leeg en dat is 13,3% van de totale voorraad aan bedrijfsruimte. Een jaar geleden stond 380.000 m2 leeg, dat was 10,2%.
Vooral kantoorgebouwen rondom het treinstation Prins-Alexander zijn onlangs leeg komen te staan, inmiddels 30%. Dat komt ondermeer door het recente vertrek van NRC Handelsblad naar Amsterdam, het AD/RD naar het Central Distict en baggerbedrijf Van Oord naar De Esch langs de Nieuwe Maas. Al langer is de leegstand in de Brainparken in Rotterdam-Oost een probleem, ongeveer eenvijfde van de totale bedrijfsvoorraad in de Brainparken staat daar leeg. Van de leegstaande kantoren staat driekwart al langer dan twee jaar leeg.

Lees verder op rijnmond.nl

Gelabeld met → 
Deel →