Voor restauratie en herbestemming van monumenten heeft de provincie Gelderland 6 miljoen euro uitgetrokken.

Het geld is vanuit het Gelders monumentenfonds in de vorm van goedkope leningen beschikbaar voor monumenteneigenaren. Kosten die worden gemaakt voor bijvoorbeeld het geven van een nieuwe bestemming aan een monumentaal pand kunnen uit het fonds worden gefinancierd. Het treffen van energiebesparende maatregelen komt eveneens in aanmerking voor een lening uit het fonds. Het gaat om een revolverend fonds.

Bron: Cobouw

Gelabeld met → 
Deel →