Leegstand wordt op de kantorenmarkt veroorzaakt door drie belangrijke factoren: het overaanbod van kantoorruimte, het moderne werken, dat een efficiƫnter gebruik van ruimte met zich meebrengt en de demografische ontwikkelingen die op termijn een krimp van de beroepsbevolking veroorzaken. De leegstand die nu al duidelijk zichtbaar is, zal naar verwachting alleen maar toenemen. Voor het merendeel op plekken die we met reden B-locaties noemen en waarvoor we structurele oplossingen moeten zoeken, die meestal een functieverandering inhouden of in extreme gevallen zelfs nopen tot sloop.

Soortgelijke problemen doen zich voor op de retailmarkt. Nederland kent Europees gezien het hoogste winkeloppervlak per inwoner. Er is een structureel overaanbod, wat blijkt uit het grote aantal leegstaande winkels. Wanneer we hierbij de demografische ontwikkelingen en de effecten van internetverkoop bij optellen dan leidt dit tot de conclusie dat de leegstand verder zal oplopen. Ook hier geldt letterlijk: werk aan de winkel!

Lees verder bij de bron FD.

Gelabeld met → 
Deel →