Een stad verruimt zijn blik op leegstand

In delen van Nederland heeft demografische groei plaatsgemaakt voor krimp. Het economische tij van de afgelopen jaren zorgt voor minder consumptie en minder investeringen. De levensstijl van de gemiddelde Nederlander is veranderd. Dit alles zorgt ervoor dat er steeds meer leegstand ontstaat, terwijl ons bouwsysteem nog steeds gericht is op groei. Een van de steden waar leegstand een probleem is, is Maastricht.

Is leegstand echt een probleem of biedt het kansen voor de stad? In Maastricht zoekt men op een nieuwe manier naar oplossingen. De stad probeert om individuele lege panden weer gevuld te krijgen, maar bekijkt de stad ook uit breder perspectief. Maastricht-LAB (M-LAB) is de aanpak waarmee Maastricht leegstand stadsbreed wil aanpakken.

Doel: een nieuw perspectief op leegstand

In Maastricht staan winkels, kantoren en monumentale gebouwen leeg. De leegstand zal in de komende jaren niet afnemen. De bestaande aanpak van leegstand – het ‘vullen’ van lege panden – werkt in de nieuwe economische omstandigheden niet voldoende. Daarom is een frisse blik op leegstand nodig.

Bij de gemeente Maastricht realiseerde men zich dat niet alle leegstand het functioneren van de stad in gevaar brengt. Soms biedt leegstand nieuwe kansen. Soms is het voor de stadsontwikkeling beter een leegstand pand te slopen. Om een nieuw perspectief op leegstand te ontwikkelen, richtte de gemeente in 2012 het experimentele Maastricht-LAB op, met ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Nieuwe impuls aan de stedelijke (her)ontwikkeling in Maastricht

Het Maastricht-LAB moest een nieuwe impuls geven aan de stedelijke (her)ontwikkeling van Maastricht. Dit omdat de huidige structuren en instrumenten voor stedelijke opgaven niet meer voldoen aan de nieuwe werkelijkheid. De economische en demografische groei nemen af en inwoners en lokale organisaties willen steeds meer invloed uitoefenen op de ruimtelijke inrichting van de stad. Het Maastricht-LAB is het instrument van de stad waarbij deze zoektocht naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling centraal staat. In het Maastricht-LAB probeert de gemeente het initiatief vanuit bewoners en bedrijven te stimuleren en te ondersteunen.

Lees verder bij de bron CultureelErfgoed.

Deel →