Dertig procent van de ondernemers betaalt en bedenkt alle plannen voor hun winkelstraat, terwijl de overige zeventig procent kosteloos profiteert van hun inspanningen. De West-Kruiskade is de eerste straat in Nederland die bezig is om hier een einde aan te maken.

Lees verder bij de bron DeWeekKrant.

Gelabeld met → 
Deel →