Het gemeentebestuur van Amstelveen oordeelt positief over de transformatie van twee kantoorpanden naar hotels in kantorenpark Kronenburg. Men is bereid om de noodzakelijke vergunningenprocedures te doorlopen. Het zou gaan om kantoren van in totaal 27.000 m2 en 750 hotelkamers.

In kantorenpark Kronenburg is leegstand een groot probleem. In samenwerking met de eigenaren en de huurders probeert de gemeente dit al langer aan te pakken. Omdat de vraag naar kantoren lager zal blijven dan het aanbod, is transformatie onvermijdelijk. Vanwege de ligging van Kronenburg gelden de regels van het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB). Een herontwikkeling van kantoren naar woningen of scholen is daardoor op dit moment niet haalbaar. De LIB-beperkingen gelden echter niet voor hotels. Een hotelfunctie is daarom een logische herbestemming voor de leegstaande kantoren, vindt het gemeentebestuur.

Wethouder Economische Zaken Jan-Willem Groot (CDA): ’Ik ben blij met de initiatieven van de kantooreigenaren. De transformatie naar hotels is met de huidige regelgeving een van de weinige opties om leegstand in kantorenpark Kronenburg terug te dringen. Als de hotels er komen, zal de kantorenleegstand in Amstelveen met ruim 27.000 m2 worden verminderd. Bovendien zullen de hotels een bijdrage leveren aan de aantrekkingskracht van het kantorenpark voor (internationale) huurders.’

Wethouder Vervoer John Levie (Burgerbelangen Amstelveen, bbA): ‘Voor de transformatie van de twee kantoren zijn voldoende parkeervoorzieningen aanwezig op eigen terrein. De hotels komen gunstig te liggen bij de openbaarvervoerlijnen 5 en 51 en hebben daardoor goede verbindingen met de Zuidas en Station Zuid in de ene richting en het Stadshart van Amstelveen in de andere richting. Dat vergroot de aantrekkingskracht en zal mogelijk ook de verkeers- en parkeerdruk reduceren.’

Bron: Vastgoedmarkt

Gelabeld met → 
Deel →