Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van leegstand werd in het najaar van 2014 een grootschalig onderzoek uitgevoerd bij eigenaars van leegstaande panden. Via telefonisch marktonderzoek werd gepeild naar de redenen van leegstand en naar mogelijke verklaringen waarom hun pand niet opnieuw in gebruik wordt genomen.
Agentschap Ondernemen stelde een steekproef samen van 2.765 leegstaande panden uit een veertigtal gemeenten, waarbij rekening werd gehouden met de leegstandspercentages en het absolute aantal leegstaande panden in het centrale winkelgebied.

Op basis van de analyse werden beleidsaanbevelingen geformuleerd om leegstand terug te dringen. Teneinde te komen tot goede beleidsaanbevelingen heeft wes research & strategy een workhsop georganiseerd met volgende deelnemers: Klaas Claeyssens (Landmeter Expert), Cederic Lietaer (researcher HoGent Vastgoed), Jan Boots (CityD, expertise centrummanagement), Tanja Termote (wes research & strategy), Lieselot Denorme (wes research & strategy) en Pascal Steeland (wes research & strategy).

De idee├źn inzake beleidsaanbevelingen werden vervolgens afgetoetst, verfijnd en aangevuld bij de stakeholders van het Kennisnetwerk Detailhandel tijdens een workshop.

Lees verder bij de bron detailhandelvlaanderen.be

Gelabeld met → 
Deel →