Provincie Overijssel stimuleert partijen om op innovatieve manieren te investeren in aanpak van kantorenleegstand.

Subsidieregeling
Een goed functionerende kantorenmarkt is van groot belang voor de versterking van de regionale economie en de werkgelegenheid. Provincie Overijssel subsidieert pilots en experimenten van marktpartijen en gemeenten om leegstand van kantoren tegen te gaan.

Meer dan de helft van de leegstand is structureel; langer dan drie jaar. Voor deze kantoren is de toekomst weinig rooskleurig. De locaties, panden, installaties en omgevingskwaliteit van deze kantoren sluiten niet meer aan op de vraag.

Met deze subsidieregeling stimuleert provincie Overijssel partijen om op innovatieve manieren te investeren in de aanpak van kantorenleegstand. Doel is een kantorenvoorraad die is toegesneden op de diverse gebruikersvragen qua kwaliteit, locaties, gebouwfunctionaliteit en omvang.

Detailhandel
Evenals bij kantoren is er bij winkels sprake van een toenemende leegstand. Hoewel dit vooral een lokale opgave is, faciliteert de provincie eenmalig maximaal 4 innovatieve concepten om de leegstand in winkelgebieden aan te pakken. Deze tenderregeling is geopend tot vrijdag 15 november 2013.

Bron: Brederwiedekrant.

Gelabeld met → 
Deel →