De provincie Overijssel heeft subsidie toegewezen aan pilotprojecten om de problematiek rond winkelleegstand aan te pakken. Gedeputeerde Staten hebben vorige maand besloten in totaal driehonderdduizend euro beschikbaar te stellen, verdeeld over zes initiatieven.

Zo krijgt het project Het Nieuwe Winkelen in Deventer subsidie. Het project heeft als doel de detailhandel en horeca te stimuleren door onder meer collectief gebruik te maken van nieuwe media. Er is een website en een mobiele city-app ontwikkeld om het winkelen te vergemakkelijken. Zo kan de consumenten tijdens het winkelen bijvoorbeeld gebruik maken van een online veiling.

Een ander initiatief dat vijftigduizend euro toegewezen heeft gekregen is het onderzoek ‘Toekomstbestendige binnenstad Hengelo’ van Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH). Daaruit moet onder meer blijken waar de kansrijke en kansarme winkelgebieden liggen, zegt voorzitter Henk Dassen. “Het gaat om onroerend goed, om winnen en verliezen, om het sluiten en ruilen van winkelpanden, of om ze een nieuwe invulling geven.” Hij spreekt daarbij van een ‘serious-game-aanpak’.

Andere projecten bevinden zich in de gemeenten Enschede, Hof van Twente, Kampen en Olst-Wijhe. Alle ideeën beschikken over de nodige inventiviteit en realiteitswaarde, stelt Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie & Innovatie. “Dit schept perspectief. Het is van groot belang dat de gemeenten nauw bij de uitwerking zijn betrokken, want zij blijven verantwoordelijk voor de detailhandel.”

De ideeën bieden volgens hem niet alleen oplossingen voor winkelleegstand in Overijssel, maar ook voor daarbuiten. Kennis delen is dan ook essentieel, stelt hij. “Op de provinciale Overijsselse winkeltop in het voorjaar presenteren alle partijen hun ideeën en de voortgang ervan.”

Bron: RetailNews

Gelabeld met → 
Deel →