Met een provinciale bijdrage van 500.000 euro krijgt de carréboerderij Genoenhof in Swalmen na een grondige restauratie een nieuwe bestemming als woon-, werk- en verkoopruimte waarin de stichting Emmaus Perspectief mensen met een sociale problematiek opvangt.

Gedeputeerde Noël Lebens spreekt zijn waardering uit over de herbestemming van deze monumentale carréboerderij “Wij vinden het belangrijk dat ons cultureel erfgoed voor de toekomst behouden blijft. Het is daarbij extra waardevol als zo’n karaktervol gebouw een maatschappelijke functie krijgt. Dat bij de werkzaamheden leerlingen uit het restauratievak betrokken worden, is daarbij extra mooi.”.

Het project voorziet in een duurzame herbestemming van het monumentaal gebouw, pal aan rivier de Swalm. Emmaus Perspectief wil met Genoenhof – voornamelijk dakloze – mensen de kans geven om daar tijdelijk te wonen en te werken. De locatie biedt ruimte aan maximaal 12 bewoners en 2 begeleiders. In de voormalige carréboerderij zullen onder meer tweedehands spullen worden hersteld en verkocht.

Een groot deel van de restauratiewerkzaamheden zoals het metsel- en timmerwerk, kunnen leerling-restauratievakmensen doen. Tijdens de bouw zal dan ook onder supervisie van het ROP Limburg (Restauratie Opleidingsproject) een aantal leerling-werkplaatsen worden ingericht. Gezien de inzet van de vele vrijwilligers die bij de stichting actief zijn, is hier ook sprake van directe burgerbetrokkenheid (participatie).

Gelet op de huidige staat van onderhoud is restauratie van Genoenhof op korte termijn noodzakelijk. De gemeente (Roermond) levert een bijdrage van 100.000 euro voor de uitvoering van dit project.

Bron: Limburg

Gelabeld met → 
Deel →