De gemeente Roerdalen kan via het subsidiekader ‘Restauratie en stimulering herbestemming monumenten’ rekenen op een bijdrage van de Provincie Limburg van maximaal € 461.814,50 voor de restauratie en herbestemming van de oostvleugel van Kasteel Montfort.

Gedeputeerde Noël Lebens spreekt zijn waardering uit over de plannen: “Wij vinden het belangrijk dat ons cultureel erfgoed voor de toekomst behouden blijft en toegankelijk wordt gemaakt voor bezoekers. Het plan Heerlickheit Montfort is daar een sprekend voorbeeld van. Het mooie van dit project is dat met de restauratiewerkzaamheden drie leerling werkplaatsen gecreëerd worden. Daarnaast worden er in samenwerking met de gemeente ook sociale werkplekken gecreëerd”.

Delen van de ruïne verkeren momenteel in slechte staat en zijn dringend aan restauratie toe. Met deze subsidie zal de Stichting Kasteel Montfort de 14e eeuwse keldergewelven van de oostvleugel restaureren en herbestemmen. Ook de aangrenzende Zuid-Oosttoren is bij de plannen betrokken. In nauwe samenwerking met Limburgs Landschap wordt de historische buitenplaats ingericht voor evenementen en bezoekers van het kasteel, de tuinen en het landschap. De restauratie en herbestemming maken deel uit van het totaalplan Heerlickheit Montfort.

Gelabeld met → 
Deel →