Startende ondernemers zijn vaker dan toe nu toe bekend was, geïnteresseerd zich te vestigen in krimpgebieden. Daarom moeten lokale overheden zulke bedrijven faciliteren. Leegstand van vastgoed kan zo worden voorkomen en banengroei wordt er door gestimuleerd.
Dat staat in het proefschrift ‘Understanding entrepeneurship in the local context’ waarop Heike Delfmann is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de promovenda spelen de beginnende ondernemers een actieve rol binnen het gebied waarin ze zich vestigen. “Die bijdrage va­rieert van het in gebruik nemen en onderhouden van anders leegstaande panden tot het creëren van banen of het aantrekken van toeristen”, aldus Delfmann. Omdat de groeiende leegstand van vastgoed een van de grootste problemen is in krimpgebieden zouden lokale overheden de beginnende ondernemers zodanig dienen te faciliteren dat ze zich blijvend in de regio vestigen. Van groot belang daarbij is om niet uitsluitend de problemen van krimp onder ogen te zien, maar ook te kijken naar de mogelijkheden die een kleiner wordende bevolking met zich meebrengt. Delfmann stelt dat krimp doorgaans langzaam plaatsvindt waardoor er voldoende tijd is om kansen en obstakels in kaart te brengen.

Lees verder bij de bron Cobouw

Gelabeld met → 
Deel →