De transformatie van lege kantoren naar woningen, appartementen, hotels en zorgvoorzieningen is in Amsterdam in 2013 in een stroomversnelling gekomen. Ruim 80.000 vierkante meter leegstaande kantoren kregen een nieuwe functie in de stad. Volgend jaar krijgen naar verwachting bijna 150.000 voormalige kantoormeters een nieuwe functie. De doelstelling voor de huidige collegeperiode om 200.000 vierkante meter kantoor te transformeren is daarmee ruimschoots gehaald. Dat blijkt uit de laatste Voortgangsrapportage Aanpak Leegstand Kantoren die wethouder Van Poelgeest naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

In de huidige collegeperiode, die in maart 2014 afloopt, wordt bijna 350.000 vierkante meter getransformeerd. In totaal zijn zestien hotels gerealiseerd in bestaande kantoren en ruim 2100 woningen. Ook in de regio komen projecten met succes tot stand. In buurgemeente Diemen wordt een bestaand kantorencomplex omgebouwd tot een studentencampus met bijna 1000 woningen. Transformatie heeft daarmee een substantieel aandeel in de woningproductie.
Voorbeelden

Een voorbeeld van een succesvol transformatieproject is het voormalig GAK gebouw aan het Bos en Lommerplantsoen. In twee fasen worden 651 studenten- en starterswoningen langs de A10 opgeleverd, waarvan het eerste deel begin dit jaar is opgeleverd. The Studenthotel aan de Jan van Galenstraat heeft in augustus van dit jaar zijn deuren geopend en is goed voor 27.000 vierkante meter. Aan de Van Heenvlietlaan in Buitenveldert worden 355 appartementen gerealiseerd. Naast hotels en woningen zijn ook andere functies gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de Hogere Hotelschool in Nieuw-West, detailhandel in West en een oogkliniek in Zuidoost. Ook zijn voormalige kantoorruimtes nu in gebruik door kunstenaars.
Structurele knelpunten opgelost

Wethouder Van Poelgeest heeft in oktober 2010 het Actieplan Aanpak Leegstand Kantoren gepresenteerd. Hij sprak halfjaarlijks met de top tien eigenaren van leegstaande kantoren op samen tot een oplossing te komen. Door de inspanningen zijn structurele knelpunten opgelost, onder andere op het gebied van bestemmingsplannen en bouw- en regelgeving. De Amsterdamse praktijkervaring wordt gedeeld met verschillende ministeries om tot passende wet- en regelgeving te komen. Ook kiezen steeds meer eigenaren ervoor om de prijs van hun kantoren naar beneden aan te passen. Dit afwaarderen maakt het mogelijk om kantoren een nieuwe functie te geven.
Aanpak leegstand

In Amsterdam staat rond de 18% van de kantoren leeg. In sommige gebieden staat zelfs bijna de helft leeg. Deze gebieden, vaak eenzijdige kantoorgebieden zonder woningen of voorzieningen als horeca of winkels, verloederen waardoor leegstand ook een dreiging is voor kantoren die nu nog wel huurders hebben. De gemeente zet sinds 2006 in op de structurele aanpak van leegstand van kantoren. Hiervoor is een Kantorenloods aangesteld die de transformatie van leegstand helpt versnellen. Ook is een leegstandverordening opgesteld die eigenaren moet stimuleren bij het aanpakken van kantorenleegstand.

Bron: Amsterdam.nl

Deel →