Tot voor kort werd een monument casco gerestaureerd en volgde later de gebruiker. Er was altijd wel een erfgoedliefhebber te vinden die met zijn gezin, kantoor of instelling in een oud pand wilde trekken om de lusten en lasten van een karakteristiek monument te ervaren. Die gebruiker volgt echter niet meer automatisch op een restauratie waardoor het gerestaureerde gebouw leeg komt te staan of tijdelijk wordt bestemd. Restauratie maakt plaats voor transformatie, was de conclusie van het debat ‘Restaureren voor de leegstand?’
Nederland telt 62.000 gebouwde rijksmonumenten en 40.000 gemeentelijke monumenten (circa 1,5 % van alle gebouwen). En die lijst groeit nog steeds, in maart jongstleden zijn er 89 gebouwen uit de periode 1959-1965 voorgedragen als rijksmonument. Tot voor kort werd het verval door weer en wind als grootste bedreiging voor onze rijksmonumenten gezien; de staat van onze rijksmonumenten is door de subsidies en fiscale voordelen voor particuliere monumenten bezitters op dit moment echter goed te noemen.
Nu vormt leegstand de grootste bedreiging. Volgens een verslag van het Nationaal Programma Herbestemming stonden in het voorjaar van 2012, 2 miljoen m2 monumenten, 2 miljoen m2 winkels en 7,5 miljoen m2 kantoren leeg; gemiddeld komt er 1 boerderij per dag, 2 kerken per week en 1 klooster per maand leeg te staan! Naast de economische crisis wordt ontkerkelijking, krimp en internetwinkelen als belangrijke oorzaken van de leegstand genoemd.

Lees meer op archined.nl

Gelabeld met → 
Deel →