Het Utrechts commercieel vastgoed zoals kantoorpanden, bedrijventerreinen, winkelgebieden en hotels houdt goed stand, ook al staat deze markt onder druk. De Vastgoedmonitor 2013 laat zien dat leegstand en incourant aanbod plaats maken voor onder andere kleinschalige bedrijfsruimtes, huisvesting en vernieuwde kantoorpanden. De jaarlijkse Vastgoedmonitor 2013 van de gemeente Utrecht is vandaag gepresenteerd op de Vastgoedrelatiedag.

Het Utrechtse leegstandspercentage van commercieel vastgoed is 10,1%. Dat is lager dan het landelijk percentage, 15,7%. De kantorenleegstand is gedaald van 10,5% naar 10,1% door de combinatie van gestegen opname en gedaald aanbod.

Vernieuwing en transformatie lonen

Eind 2013 werd 9,4% van de Utrechtse bedrijfsruimte aangeboden, waarvan 4,6% incourant aanbod. In de Cartesiusdriehoek is 32,9% van het aanbod incourant en in Kanaleneiland 20,1%. Daarom staat de gemeente Utrecht functieverandering ook in deze gebieden toe.

Rijnsweerd is een goed voorbeeld van een oplevend bedrijventerrein waar door vernieuwing van kantoorpanden nieuwe gebruikers zijn aangetrokken en waar leegstand is tegengegaan met studentenhuisvesting en een hogeschool. In Utrecht is in 2013 al meer dan 50.000 m² kantoren getransformeerd.

Bedrijventerreinen wisselend succesvol

In Papendorp geeft de komst van het nieuwe WTC een enorme impuls en trekt bijzondere internationale bedrijven aan. Het gaat minder goed met de kantoren op bedrijventerreinen. De gemeente Utrecht en omliggende gemeenten werken gezamenlijk aan een het versterken van de regionale kantorenmarkt. De uitgifte van bedrijventerreinen was in de periode 2007-2012 0,8 hectare per jaar en niets in 2012. In 2013 heeft 4,3 hectare uitgifte van bedrijventerreinen plaatsgevonden.

Utrechtse winkelmarkt ook onder druk

Door de economische en technologische ontwikkelingen staan ook in Utrecht winkelbestedingen onder druk, maar gaat het op verschillende plekken naar omstandigheden goed. Uit de monitor blijkt dat het Utrechts stadscentrum aantrekkelijk is én blijft.

Toename hotels

Het aantal hotels in Utrecht kan en zal nog verder groeien. Ook nu is er ruimte voor verdere groei in bijzondere segmenten. In 2013 bestaat het geregistreerd hotelaanbod in Utrecht uit 28 hotels met in totaal 1.556 kamers. Daarnaast is er nog een ongeregistreerd aanbod van 29 accommodaties met in totaal 76 kamers. Van de grote steden heeft Utrecht verreweg het kleinste aantal hotelkamers. Het verschil met de andere grote steden is de afgelopen tien jaar groter geworden.

Vastgoedmonitor 2013

De gemeente Utrecht publiceert elk jaar de Vastgoedmonitor met daarin de ontwikkelingen in de lokale, regionale en landelijke vastgoedmarkt op het gebied van kantoren, bedrijfsruimte, detailhandel en bedrijfsverzamelgebouwen.

Bron: Utrecht

Deel →