ChristenUnie-SGP Rotterdam pleit voor een vastgoedplatform om partijen bij elkaar te brengen die leegstand kunnen te veranderen in broedplaatsen van (nieuw) talent en ondernemerschap.

Raadslid Setkin Sies: ‘De gemeente moet een vastgoedplatform opzetten met aan de ene kant een transparante lijst van alle leegstaande ruimten en aan de andere kant een lijst met (startende) ondernemers die tijdelijk een ruimte kunnen en willen invullen. De stad is er namelijk bij gebaat dat ondernemers alle ruimte krijgen om hun creatieve idee├źn te ontplooien en uit te bouwen tot een succesvolle onderneming.’
Het is niet alleen van belang dat partijen bij elkaar worden gebracht. De gemeente Rotterdam zal voor een meer creatief en flexibel gebruik van vastgoed zelf ook flexibeler moeten worden. De ChristenUnie-SGP pleit daarom voor een bestemming ontheffing bij de tijdelijke invulling van leegstaande panden.

Lees verder bij de bron: PropertyNL.

Gelabeld met → 
Deel →