De Zwarte Tulp Prijs 2014 gaat naar Machiel Vlieland en Marco Marquez voor behoud en herbestemming van de bollenschuur Hoogwerff Kroon aan de Veurseweg 265. De Zwarte Tulp Prijs wordt vrijdag 28 november uitgereikt. Deze stimuleringsprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de eigenaar van een bollenschuur die door restauratie en/of herbestemming voor de toekomst is behouden. De prijs bestaat uit een plaquette en een oorkonde.

Lees verder bij de bron Dichtbij.

Gelabeld met → 
Deel →